Dragan Bunić GTI-Net : Socijalni uticaj jedne MLM kompanije

GTI-Net Socijalni uticaj jedne MLM kompanije
I. Uvod
II. GTI-Net
III. Kritike
IV. Legalnost
V. Sličnosti i socijalni uticaj
VI. Praktični primeri
VII. Zaključak

Laisser une réponse